Διαβάζετε: Σχολιασμοί

Έχει παραγίνει το κακό κυρίως στην πρωτεύουσα όπου πολύ συχνά διαδραματίζονται περιστατικά με πυροβολισμούς, τόσο…